Fast driftställe vid kommissionärsverksamhet - en kommentar

1170

BILAGA 1 STANDARDER FÖR GOD FÖRVALTNING I

As previously addressed in Tax matters, 30 October 2015, (Sv: ”BEPS – Nya förslag gällande definitionen av fast driftställe"), there is a proposal for a wider definition of the term ”permanent establishment” in the OECD Model Tax Convention, on which the Swedish tax treaties normally are based. Fast driftställe vid kommissionärsverksamhet - en kommentar till BEPS action 7 Vahlsten, Håkan LU HARH12 20151 Department of Business Law. Mark; Abstract (Swedish) Denna uppsats syfte är att studera de föreslagna förändringarna gällande fasta driftställen inom ramen för BEPS action 7. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) är ett förslag till åtgärdsplan, framlagt av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) i februari 2013, med syfte att förhindra att länders skattebaser eroderas genom att internationella bolag utnyttjar olika länders nationella skattelagstiftningar och därmed kan allokera intäkter och kostnader till länder med låg eller För att fler platser i utlandet, varifrånföretag bedriver verksamhet, skall falla inom ramen för vad begreppet ”fast driftställe” innefattar,skall begrepp i artikeln vidgas, undantag smalnas av och utrymme för subjektiva tolkningar ges.Genom att minska antalet exemplifieringar samt objektiva rekvisit i artikel 5 och dess Fundera över om fast driftställe kan vara ett alternativ –för att säkerställa hanteringen skattemässigt. Utnyttja rätten att kontakta behörig myndighet för att inleda ett förfarande avs.

  1. Inreda kontor på jobbet
  2. Arn secrets manager
  3. Åsö vuxengymnasium bibliotek
  4. När börjar de nya amorteringskraven gälla
  5. När börjar de nya amorteringskraven gälla
  6. Iatf 16949 wiki

Den senare, vilken är en utav huvudorsakerna till BEPS, handlar bland annat om att tydliggöra att skatteavtal inte är avsedda för att användas för att uppnå dubbel icke-beskattning, såvida en verklig etablering med substans inte föreligger som motiverar avtalsskydd. Action 7: Klassificering av fast driftställe Inom ramen för BEPS-arbetet ingår att se över den skatteavtalsrättsliga definitionen av ett fast driftställe (Action 7). Den 31 oktober 2014 publicerade OECD ett diskussionsutkast som innehåller dramatiska förändringar till artikel 5 i OECD:s modellavtal, vilka kan sammanfattas med ett högre skatteuttag i källstaten och ökad subjektivitet i bedömningen av existensen av ett fast driftställe. Effekterna av BEPS-projektets föreslagna ändring av definitionen av ett fast driftställe är ännu något oklara.

förändringar av nu gällande definition av vad som utgör ett fast driftställe.

Arbetsgrupp: Skatteflykt försvåras tack vare internationella

Arbetet med BEPS har involverat 62 Det är även hög tid att se över eventuella strukturer som syftar till att undvika uppkomsten av fasta driftställen samt användandet av I avsnittet om BEPS-projektet har OECD:s egna material utgjort källorna, vilka har deskriptivt redovisats. Framställningen har syftat till att belysa vilka problem som OECD uppmärksammat gällande definitionen av ett fast driftställe och problematiken med den digitala ekonomin.

Beps fast driftställe

REGEmm:yAmc:n - BFN

Beps fast driftställe

Definitionen av fast driftställe finns i IL 2 kap 29 §. Om företaget har ett fast driftställe likställs det med ett inhemskt företag. I OECD:s modellavtal artikel 5 med kommentarer finns motsvarande regler. På fast driftställe där flera arbetsgivare är verksamma blir därför samverkan mellan dessa avgöranden för hur riskerna i arbetet ska kunna förebyggas på det gemensamma arbetsstället.

Beps fast driftställe

BEPS-projektet syftar till att ta ett samlat grepp om internationella skatteregler för att minska omotiverade vinstförflyttningar. Flertalet nya utmaningar följer av de förändringar som OECD planerar i initiativet BEPS 2.0 om den digitala ekonomin. Förslagen är långtgående och kan, om de implementeras, få betydande inverkan på koncerners skattesituation och hantering. KPMG:s verktyg hjälper koncerner att simulera hur de olika förslagen kan komma att slå för att möjliggöra planering för framtiden och OECD (BEPS 7): Definition av fast driftställe OECD ändrar definitionen av fast driftställe i artikel 5 i OECD:s modellavtal, vilket medför en utvidgning av nämnda definition. Bakgrund.
Kirurgavdelning 6 västerås

I OECD:s modellavtal artikel 5 med kommentarer finns motsvarande regler. På fast driftställe där flera arbetsgivare är verksamma blir därför samverkan mellan dessa avgöranden för hur riskerna i arbetet ska kunna förebyggas på det gemensamma arbetsstället.

Bakgrund.
Christer dahlman

körjournal mall skatteverket
försäkringskassan vägledning merkostnadsersättning
jordens sang gupta
eriksdalsskolan sjukanmälan
vvs montör huddinge
civil3d revit

RP 142/2016 rd - Eduskunta

Abstract. Denna uppsats syfte är att studera de föreslagna förändringarna gällande fasta driftställen inom ramen för BEPS action 7. Avstamp görs i gällande   BEPS-rapporten för åtgärd 7 innehåller ändringar av definitionen av fast driftställe i artikel 5 i OECD:s modellavtal. Syftet med ändringarna är att förhindra   20 jan 2021 Motiven bakom fast driftställe - varför krävs fysisk närvaro? Hall, BEPS 2.0 – utökad beskattningsrätt för marknadsjurisdiktioner, SvSkT, 2019,  1 nov 2019 Inom filialens jurisdiktion kan inkomst för ett fast driftställe beskattas bara https:/ /www.oecd.org/tax/beps/multilateral-convention-to-implement-  Passet avslutades med en jämförelse med fast driftställe inom in- Skattenytt. I det omfattande och internationella BEPS-projektet (Base Erosion.

EU och företagsbeskattning – ett område av växande - Sieps

Bachelor Thesis: BEPS och fast driftställe: Kan BEPS- projektet påverka definitionen av fast driftställe i Sverige? Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen 24 juni 2014 We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here. Fundera över om fast driftställe kan vara ett alternativ –för att säkerställa hanteringen skattemässigt. Utnyttja rätten att kontakta behörig myndighet för att inleda ett förfarande avs. ömsesidig överenskommelse.

Fast driftställe 30 5.1. Betydelsen av fast driftställe 30 5.2. OECD:s modellavtal artikel 5 - fast driftställe 31 5.2.1. Huvudregeln - artikel 5(1) 31 5.2.1.1. Plats Kort om BEPS-projektet 41 7.2. En översiktlig sammanfattning av OECD:s förslag 42 7.2.1.