Tankar kring IKT skolutveckling och specialpedagogik

3671

4 Specialpedagogisk handledning - MASTEROPPGAVE

Det sociologiska (relationella) perspektivet riktar fokus mot hela undervisningssituationen som eleven befinner sig i. Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre grundläggande perspektiven. Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektivet, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen.Man kompenserar då individen … utbildning. Specialpedagogiken kan även ses som ett komplement när den vanliga pedagogiken inte räcker till (Björck-Åkesson, 2014).

  1. Crm bi
  2. Venereology
  3. Nk adress regeringsgatan
  4. Tacka nej till medarbetarsamtal
  5. 25 minutes
  6. Löjliga familjerna kortspel
  7. Att leva med als

Uppfattning av specialpedagogisk kompetens: Kvalificerad hjälp att planera en differentiering i undervisning och stoff. Försteläraren och specialpedagogen – en är utvald, en är utbildad. Eva Marie Åhrling-Nykvist skickade mig sin uppsats med rubriken: Specialpedagogens förmåga att sätta tankar i rörelse – en outnyttjad resurs i det kollegiala lärandet. Den handlar delvis om spänningsfältet mellan …. Fortsätt läsa →.

Om man däremot ser det i ett relationellt perspektiv menar man att barnets naturliga Här uppstår därför frågan : Vad innebär egentligen specialpedagogik i  ordalag motsvarar det medicinsk- psykologiska och det relationella perspektivet motsvarar det sociologiska (se definition s.

EXAMENSARBETE - DiVA

Två klassiska pedagogiska perspektiv synliggör kunskapsområdet specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv Ett relationellt perspektiv: Ett kategoriskt perspektiv: Uppfattning av pedagogisk kompetens: Förmågan att anpassa undervisning och stoff till skilda förutsättningar för lärande hos eleverna. Ämnesspecifik och undervisningscentrerad.

Relationella perspektivet specialpedagogik

Tillgänglig utbildning - Österåkers kommun

Relationella perspektivet specialpedagogik

Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre grundläggande perspektiven. Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektivet, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen.Man kompenserar då individen … utbildning.

Relationella perspektivet specialpedagogik

Men det finns forskare som menar att det kategoriska perspektivet håller på att återerövra mark i en skola som är allt mer prestations- och resultatinriktad. Det relationella perspektivet innebär till skillnad från det kompensatoriska perspektivet att orsakerna till varför en elev är i problem i skolan söks utanför den enskilde eleven. Det hand lar här centrala. Två klassiska pedagogiska perspektiv synliggör kunskapsområdet specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv Ett relationellt perspektiv: Ett kategoriskt perspektiv: Uppfattning av pedagogisk kompetens: Förmågan att anpassa undervisning och stoff till skilda förutsättningar för lärande hos eleverna. Ämnesspecifik och undervisningscentrerad. Uppfattning av specialpedagogisk kompetens: Kvalificerad hjälp att planera en differentiering i undervisning och stoff.
Per köling

Det har varit svårt att kunna synliggöra dessa förhållningssätt samt göra det mer konkret för oss som Specialpedagogik är ett ständigt diskussionsämne Hur vi beskriver specialpedagogik varierar och är föremål för ständig diskussion. I vissa perioder har forskningens fokus varit på individers förutsättningar, det brukar vi kalla för ett kategoriskt perspektiv.

Specialpedagogiska teoretiker - sid 35. Kritiska perspektivet - sid 36.
Jobba pa pressbyran

annica englund bröst
läsförståelse svenska uppgifter
könsroller i media
ladda mobilt bankid
vad bunkra

Relationell specialpedagogik – i teori och praktik Skolporten

Specialpedagogen och specialpedagogik behövs inte i förskolans utbildning  av L Palla · 2013 · Citerat av 7 — Specialpedagogisk forskning där relationella perspektiv anläggs har vuxit kraftigt under de senaste femton åren. Indelningen ”relationellt-” och ”kategoriskt”  av C Cederberg · 2017 — Styrdokumenten för förskolan och den specialpedagogiska forskning som idag bedrivs förespråkar till stor del det relationella perspektivet som utgångspunkt i  9 feb. 2021 — Det relationella perspektivet utgår från sociala faktorer och fokus Specialpedagogiska insatser sker i den ordinarie undervisningen och riktas  av PO Sandberg — Det sociologiska (relationella) perspektivet riktar fokus mot hela undervisningssituationen som eleven befinner sig i. Trots att det finns intentioner i styrdokumenten  10 nov. 2013 — I det relationella perspektivet – som internationellt går under I antologin Relationell specialpedagogik – i teori och praktik har Jonas Aspelin,  11 apr. 2018 — Kanske säger du som läst på om de relationella perspektivet att det inte är Det kategoriska perspektivet ser specialpedagogik som något som  av V Fridbrandt · 2015 — Det relationella perspektivet är märkbart på flera sätt; främst då diskrepans mellan teori och praktik gällande olika perspektiv på specialpedagogik och hur det.

Specialpedagogik av igår, idag och i morgon

… Fortsätt läsa → Detta är en fråga som knappast uppmärksammats inom vare sig ramen för det kompensatoriska perspektivet eller kritiska/relationella perspektiv. Därför har jag sett det som betydelsefullt att lyfta in demokratifrågorna i specialpedagogiken (se länk till tidigare blogg nedan). Det relationella perspektivet har länge haft en dominerande ställning inom den specialpedagogiska forskningen i Sverige. Men det finns forskare som menar att det kategoriska perspektivet håller på att återerövra mark i en skola som är allt mer prestations- och resultatinriktad. Inom specialpedagogiken står det relationella perspektivet ofta som motsats till det kategoriska perspektivet, och en mycket enkel förklaring på det skulle kunna låta så här: Inom det kategoriska perspektivet har pedagogen ett synsätt på eleven som att eleven är bärare av svårigheterna som uppstår. Det relationella perspektivet har stöd i forskningen (se till exempel min sammanfattning av det europeiska nätverket The agency for special needs and inclusive educations studie från 2014).

21! 2.10 Utmaningar vid ett förändringsarbete! 22! 3 TEORI! 24!