EXTRA BOLAGSSTÄMMA BESLUTADE OM - Karo Pharma

8211

Protokoll från Extra Bolagsstämma 20140227

Beslutet har fattats som en del av den rekonstruktion bolaget ansökt om. Ladda ner pressmeddelande >> Vid extra bolagsstämma den 29 juli 2013 (första kontrollstämma) framlades en av styrelsen upprättad kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen med tillhörande revisorsyttrande. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. På extra bolagsstämma den 19 juni 2018 (första kontrollstämma) framlades en kontrollbalansräkning som utvisade att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Bolaget är skyldigt enligt aktiebolagslagen (2005:551) att inom åtta månader hålla en andra kontrollstämma.

  1. Fargen lilla symboliserer
  2. Ekonomiskt resultat shl
  3. Pantone 301
  4. Konstiga bokstäver i sms
  5. Hur stor kontantinsats vid lägenhetsköp
  6. Lars johan hierta staty
  7. Kalmar psykiatri söder

10.00 i Mangold Fondkommission AB:s lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Reglerna om kontrollbalansräkning säger att om det egna kapitalet är mindre än 50 % av det registrerade aktiekapitalet så krävs en särskild process – du måste hålla en extra bolagsstämma och bedöma om det finns chans att det egna kapitalet kan återställas till den nivå som är registrerad. Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2020.

Återbetalning sker normalt successivt på ordinarie eller extra bolagsstämma.

Att tänka på vad gäller bolagsstämma - Azets.se

Ladda ner pressmeddelande >> Styrelsen för LifeAssays AB (publ) lämnar följande fÖrslag inför extra bolagsstämma i bolaget (andra kontrollstámman). Bakgrund Vid extra bolagsstämma den 7 mars 2018 (första kontrollstämman) framlades av styrelsen upprättad kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 SS aktiebolagslagen med tillhörande revisorsyttrande.

Extra bolagsstämma kontrollbalansräkning

Agro Progressia

Extra bolagsstämma kontrollbalansräkning

Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet där alla aktieägare kan få aktier inlösta Om misstanken är riktig, kommer kontrollbalansräkningen att visa att bolagets egna kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Då måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska försöka åter­ ställa hela det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. I … Om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den första kontrollstämman visar att det egna kapitalet understiger halva aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget ska gå i likvidation, ska bolagsstämman inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman). Om misstankarna bekräftas i kontrollbalansräkningen måste styrelsen kalla till en extra bolagsstämma. På stämman skall ägarna ta ställning till om bolaget skall fortsätta bedriva sin verksamhet - och i så fall försöka återställa eget kapital till minst det registrerade aktiekapitalet - eller om bolaget skall likvideras. Reglerna om kontrollbalansräkning säger att om det egna kapitalet är mindre än 50 % av det registrerade aktiekapitalet så krävs en särskild process – du måste hålla en extra bolagsstämma och bedöma om det finns chans att det egna kapitalet kan återställas till den nivå som är registrerad.

Extra bolagsstämma kontrollbalansräkning

Då måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska försöka återställa hela det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. Om kontrollbalansräkningen visar att företagets egna kapital är mindre än halva det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen snarast möjligt kalla till extra bolagsstämma. På denna extra bolagsstämman ska styrelsen ta ställning till om de ska försöka återställa hela aktiekapitalet eller om företaget ska likvideras - Första kontrollstämman.
Volvo modeller 2021

Är det så att misstanken är korrekt vid första kontrollbalansräkningen skall styrelsen kalla till en extra bolagsstämma där ägarna får två val; nyemission där mer kapital tillförs bolaget, eller likvidation. Kontrollbalansräkning 2020-02-29 Styrelsens förslag Revisorns yttrande Protokoll bolagsstämma. extra bolagsstämma 2020. Dagordning extra bolagsstämma Protokoll extra bolagsstämma. 2019.

nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2020. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före Kallelse till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma i Forestlight Entertainment AB (publ) ons, mar 13, 2013 12:45 CET. Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma fredagen den 5 april 2013 kl. 10.00 i Mangold Fondkommission AB:s lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.
Destruktiv beteende hos barn

kontonummer swedbank försäkringskassan
saving private ryan streaming
kistamässan kalendarium
kungliga göta livgarde
nevs biler
fjallgatan 3
jag mår bra

Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden?

Kontrollba-. 2018.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA

10.00 i Mangold Fondkommission AB:s lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Reglerna om kontrollbalansräkning säger att om det egna kapitalet är mindre än 50 % av det registrerade aktiekapitalet så krävs en särskild process – du måste hålla en extra bolagsstämma och bedöma om det finns chans att det egna kapitalet kan återställas till den nivå som är registrerad.

15 nov 2017 Om misstankarna bekräftas i kontrollbalansräkningen måste styrelsen kalla till en extra bolagsstämma.