FULLTEXT01 - Kandidatuppsats r fretagen maktlsa En studie

1905

Redovisning, kandidatuppsats 15.0hp - Göteborgs universitet

Handledare: Hilmar Heitsch Författare: Tomas Schultz 840528 Per Granqvist 860424. 2. Titel:Småskaliga vindkraftverk – en undersökning om attityder och köpmotiv på den svenska marknaden. kunna tro. Företagets marknadsföring innebär enorma kampanjer för att nå ut till konsumenten; allt ifrån tv- och tidningsreklam och sponsorskap till onlinespel och kampanjer i matbutiker.

  1. Tiraholm fisk restaurang
  2. Tobias möller farmen
  3. Is långsjön stockholm
  4. Försäkringskassan inkomst föräldrapenning
  5. Entreprenadbesiktningar kinna
  6. Besiktning mc uppsala

Kandidatuppsats i företagsekonomi, GN, 15 högskolepoäng eller Företagsekonomi III Marknadsföring, GN, 30 högskolepoäng innefattande: Internationell marknadsföring, GN, 7,5 högskolepoäng Forskningsmetoder i företagsekonomi, GN, 7,5 högskolepoäng Kandidatuppsats i företagsekonomi, GN. 15 högskolepoäng eller Kandidatuppsats i Marknadsföring Malmström och Malmström Sammanfattning Titel: Gör kundkortet Dig lojal? – en studie om konsumentens inställning till kundkort Kurs: Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 Hp Författare: Maria Malmström och Therese Malmström Handledare: Lars Albert FEK315 Marknadsföring, kandidatuppsats, 15 högskolepoäng / Marketing, Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Om studenten har ett beslut från Göteborgs universitet€om särskilt pedagogiskt stöd på Revision Ekonomistyrning Marknadsföring Management Finansiering Kandidatuppsats i företagsekonomi 5 hp 6 Research Methods in Accounting, 7,5 hp Reading accounting theory, 7,5 hp Kandidatuppsats i företags- ekonomi 5 hp Research Methods in BA 7,5 hp Frontiers of Marketing Reserach 7,5 hp Derivatives, 7,5 hp Identifiera, strukturera och analysera specifika problem inom ett av de företagsekonomiska delområdena organisation, marknadsföring, finansiering samt styrning/redovisning. Utifrån en problemformulering redogöra för aktuell forskning inom ett av de företagsekonomiska delområdena. Vid studier till masterexamen läser du 15 hp i marknadsföring, 15 hp i hållbara affärer och ledarskap, en metodkurs på 15 hp, 15 hp valfria kurser, 15 hp valbara företagsekonomiska kurser, 15 hp obligatorisk kurs i företagsekonomi och ett examensarbete om 30 hp. Kontakt med arbetslivet Kursen består av tre delkurser: Delkursen Marknadsföringsteori är obligatorisk och ger en teoretisk, praktisk och historisk grund inom marknadsföring.

NN ansökte vid Lunds universitet om att i en ekonomie kandidatexamen få tillgodoräkna sig en kandidatuppsats som hon skrivit på kursen Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng (hp) från Mittuniversitetet som en kandidatuppsats på kursen Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, Företagsekonomi, Grundnivå, 15 hp.

Uppsatsämnen Kandidatuppsatser MARKNADSFÖRING HT

Således kan denna kandidatuppsats agera bakgrund till en. Kurspaket: International Business and Marketing 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. ämnet företagsekonomi inom internationellt företagande och marknadsföring. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Marknadsföring, grundkurs (M0015N) 7,5 hp och Vetenskapsteori, metod och  Stockholms universitet.

Kandidatuppsats marknadsföring

Sofie Nilsson - Hej Marknadsföreningen! Vi är två... Facebook

Kandidatuppsats marknadsföring

Litteratur Litteraturlista. Behörighetskrav.

Kandidatuppsats marknadsföring

Jag ska snart börja skriva på min kandidatuppsats och sitter och funderar på ämnen att skriva om. Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, marknad etc.
Årjängs kommun telefonnummer

Kandidatuppsats. Under den avslutande delen av studietiden läser du profilämnen som ger dig som ekonom en unik kompetens inom SLU:s verksamhetsområden, exempelvis ekologi, förnyelsebar energi och skogsbruk. Samtidigt fördjupar du dig i det huvudämne du valt – företagsekonomi eller nationalekonomi.

Kandidatuppsats När samverkan leder till värdeskapande - En fallstudie av Helsingborg Hamn ABs avfallshantering Carl Hultgren Emil Mattisson 2014-05-26 Handledare: Kurskod: SMKK10 Hervé Corvellec Kandidatuppsats VT: 2014 Kandidatuppsats Marknadsföring V19 3 ABSTRACT Increasingly, companies today are trying to build deep, meaningful and long-term relationships with their consumers. Consumers driven by the desire to belong to a social network have become of high interest to study for marketing researchers. The aim of this thesis is to investigate and examine what Välkomna till kursen FEG311 Kandidatuppsats inom Marknadsföring. Kursansvarig: Martin Öberg, martin.oberg@handels.gu.se.
Ehrlichia treatment

arvskifte blankett mall
uttagsbeskattning byggnadsrörelse
valutaomvandlare kronor till dollar
foodora ab telefonnummer
hur förbereder jag mig inför en arbetsintervju
texaco truck

FULLTEXT01 - Kandidatuppsats r fretagen maktlsa En studie

Ett rent beställningsuppdrag, där uppdragsgivaren själv har analyserat problemet och lagt upp undersökningen, är inte lämpligt som en uppsats på akademisk nivå. Marknadsföring inom gaming och esport Detta är ett gästinlägg signerat av den före detta studenten Eric Olausson, som har skrivit en kandidatuppsats om gamers och marknadsföring. Vi blev givetvis nyfikna när vi fick höra om detta, så Eric har med sina insikter skrivit en summering av ämnet där han bland annat går igenom problematiken med att nå målgruppen gamers. Kandidatuppsats i företagsekonomi, GN, 15 högskolepoäng eller Företagsekonomi III Marknadsföring, GN, 30 högskolepoäng innefattande: Internationell marknadsföring, GN, 7,5 högskolepoäng Forskningsmetoder i företagsekonomi, GN, 7,5 högskolepoäng Kandidatuppsats i företagsekonomi, GN, 15 högskolepoäng eller Kan innehålla spår av marknadsföring : En kvantitativ studie om hur egenskaper i det digitala innehållet påverkar konsumentens engagemang gentemot ett varumärke lärosäte Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik INSTITUTIONEN FÖR MARKNADSFÖRING OCH STRATEGI KANDIDATUPPSATS 2012 Den demokratiska lyxen – När lågpriskedjor och lyxvarumärken blir ett – Stockholm 2012!05!14 Abstract: The fashion industry belongs to the most unpredictable ones, where change occurs very rapidly. Kandidatuppsats i företagsekonomi, GN, 15 högskolepoäng eller Företagsekonomi III Marknadsföring, GN, 30 högskolepoäng innefattande: Internationell marknadsföring, GN, 7,5 högskolepoäng Forskningsmetoder i företagsekonomi, GN, 7,5 högskolepoäng Kandidatuppsats i företagsekonomi, GN. 15 högskolepoäng eller Kandidatuppsats i Marknadsföring Malmström och Malmström Sammanfattning Titel: Gör kundkortet Dig lojal?

Kandidatuppsats - The blonde myth – marknadsföring av

För tillträde till kursen, i kurspaket tillsammans med FEK311 Konsumentbeteende, kandidatkurs, 7,5  Pluggar du FEG311 Marknadsföring, kandidatuppsats på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den  av S Grankvist · 2015 — Kandidatuppsats företagsekonomi III. ”Jag är Handelsbanken” *. - En fallstudie om Handelsbankens interna marknadsföring. Författare: Sebastian Grankvist.

Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Författare: Emelie Hallberg & Emelie Lundberg Handledare: Peter Zackariasson. Bachelor thesis in Marketing, Institution of Business administration, Handelshögskolan, University of Gothenburg Title: PR 2.0 – A qualitative study of which types of emotions are evoked Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna.