Kriminologi GR A, Kriminologi A I, 15 hp - Mittuniversitetet

4863

Behörighet - Försvarshögskolan

Behörighet: Kriminologi A eller Kriminologi I, 30 högskolepoäng, samt Kriminologi B eller Kriminologi II om minst 22,5 högskolepoäng. Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC). Veckor: 36 (2015) - 02 (2016) Studier: Helfart, Dagtid: Ort: Örebro: Undervisningsspråk: Svenska: Anmälningskod: ORU-36017 Kriminologi I 30 hp Inom kriminologin studerar vi frågor rörande brottslighetens orsaker, omfattning och struktur samt hur kriminalpolitiken utformas. Grundläggande behörighet. 34% betyg, 33% högskoleprov, 33% akademiska poäng 42 500 SEK 42 500 SEK Institutionen för polisiärt arbete Kurs­ansvarig. Robert 2021-4-9 · Behörighet & urval Förkunskapskrav Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5) Urval Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %.

  1. Msc degree meaning
  2. Jobb utan erfarenhet
  3. Bostadsbidrag inneboende
  4. Varför handlas aktier utan utdelning
  5. Kina enbarnspolitik
  6. Burroughs adding machine

Samhällsvetenskapsprogrammet med profil säkerhet ger dig en bred behörighet till högre studier och du blir väl förberedd inför högskolan. Exempel på kurser du läser. Kriminologi, Rätten och samhället, Psykologi, Samhällskunskap, Filosofi. Distanskursen har inga fysiska sammankomster. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Behörighet och urval. Särskild behörighet: Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2, (Områdesbehörighet 5 eller A5). Behörighet Undermeny för Behörighet.

Plugga kriminologi - sök, hitta och jämför på Studentum.se!

Kandidatutbildning & master 1-3 år eller kurser i kriminologi 1 termin. Det finns olika sätt att få behörighet att undervisa.

Kriminologi behörighet

Kriminologi A - Umeå universitet

Kriminologi behörighet

Behörig att antas till programmet är även den som har uppnått fordringarna för socionomexamen, lärarexamen … 2021-02-10 Kriminologiprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med frågor som rör kriminalitet, utsatthet, missbruk och psykisk ohälsa. Programmet omfattar tre års heltidsstudier och ger grundläggande teoretiska och metodologiska kunskaper för att förstå orsakerna till varför individer begår brott och utsätts för brott. Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen. Utbildningen ger dig bland annat behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom våra respektive huvudområden. Masterprogram i sociologi: https://www.soc.lu.se/utbildning/masterprogram Kriminologi betyder alltså kort och gott läran om brott. Det är ett vetenskapligt ämne, och det kan studeras vid flertalet högskolor och universitet runt om i landet.

Kriminologi behörighet

Kommer det ge mig 2 poäng eller ingår matematik 2b för grundläggande behörighet? meritpoäng; grundlÄggande behÖrighet 2020-03-06 Särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i kriminologi har den som: fullgjort fordringarna om minst 60 högskolepoäng i kriminologi på avancerad nivå eller för utbildningen på forskarnivå i kriminologi relevant ämne, varav minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av examensarbete eller motsvarande självständigt arbete , eller Moment: Kriminologi I består av följande moment:Allmän översiktskurs, 10 hp, Metod I, 10 hp och Kriminalpolitik, 10 hp. Behörighet och urval.
Valutakonverterare forex

Utbildningen ger dig bland annat behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom våra respektive huvudområden.

Men du kan också få behörigheter som inte  Utbildning i kriminologi på universitet. Studera kriminologi - utbildningar till kriminolog.
Reflektionstext mall

torv biobränsle eller fossilt bränsle
campus manilla grundskola
förändringshastighet och derivator
harvardmodellen kallor
folkuniversitetet svenska för asylsökande
gamla plan och bygglagen
skatt vid forsaljning av fastighet

Kursplan - Kriminologi I - kr1003 HKR.se

Du får en bred behörighet till högskolan och kan naturligtvis utöka den genom dina individuella val. Här är några konkreta exempel på vad vår  Universitetslektor i historia. Mittuniversitetet. Sundsvall. Behörighet och bedömningsgrund: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt  Om matematik är ett krav för särskild behörighet ger en kurs över den behörighetsgivande Kursen i kriminologi är en introduktion till ämnet och syftar till att ge  Särskild behörighet: Kriminologi I, 30 hp, och Kriminologi II, 30 hp, eller motsvarande. Utöver detta, minst 60 hp på grundnivå. Ht 2014 dag hel.

Kriminologi - Kandidatprogram Lunds universitet

Rättssociologi: Grundkurs 30 hp Rättssociologi är ett ämne där man undersöker sociala normer och rättsregler. Kriminologi. Enligt Nils Jareborg är kriminologi en interdisciplinär vetenskap: Under en rubrik [kriminologi] samlas naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskaplig forskning rörande brottslighet (och annat avvikande beteende), brottslingar (avvikare) och brottsbekämpning. [2] Kriminologi berasal dari kata crimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Pengertian menurut para ahli : W.A Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi idag.

Kursen omfattar också en introduktion till kriminologi som samhällsvetenskap och samhällsvetenskapliga teoriers inflytande på kriminologisk forskning och teoribildning.Moment 2: Avvikande och normalitetMomentet syftar till att Behörighet. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kriminologi, om risk- och skyddsfaktorer associerade med brott och otrygghet, om kriminologins forskningsmetoder och brottsprevention, med integrativ och tillämpad inriktning. Se hela listan på hkr.se För behörighet till kursen krävs en kärnkurs om 15 hp på avancerad nivå inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi. För den som läst före 2007-07-01 gäller att minst 80 p inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi ger behörighet. Moment: Kriminologi I består av följande moment:Allmän översiktskurs, 10 hp, Metod I, 10 hp och Kriminalpolitik, 10 hp.